Vispārējie pakalpojumi

en_GBlt_LTro_RO

SERV.GEN

Rumānijas-Latvijas divpusējās tirdzniecības palātas galvenie sniegtie pakalpojumi:

 • informācijas sniegšana par Rumānijas un Latvijas uzņēmumiem, saimniecisko, muitas, fiskālo un rūpniecisko likumdošanu (standarti, noteikumi) Rumānijā un Latvijā, informāciju gūstot palātas datubāzē un citās saimnieciskajās iestādes;
 • kontaktu ar darījuma partneriem no Rumānijas vai Latvijas atvieglošana; kontakti, balstoties dažādu jomu specifiskajos piedāvājumos;
 • informācijas sniegšana par kapitālieguldījumu iespējām un piedāvājumiem (zeme, ēkas utt.), informācija par iespējām izveidot kopuzņēmumus un informācija par publisko iepirkumu konkursiem;
 • Latvijas un Rumānijas uzņēmumu atbalstīšana, uzrunājot centralizētās un vietējās varas iestādes saistībā ar investīciju projektiem, strīdu risināšanu utt.;
 • tirdzniecības vizīšu organizēšana gadatirgos un izstādēs Latvijā;
 • simpoziju, izstāžu, semināru, uzņēmumu prezentāciju rīkošana;
 • popularizēšanas pasākumu veikšana Rumānijā ar Latvijas uzņēmumu piedalīšanos;
 • juridiskas konsultācijas un uzņēmumu prezentācijas uzņēmējdarbības attīstīšanai;
 • biedru uzņēmumu piedāvājumu popularizēšana un to reklamēšana palātas tīmekļa vietnē;
 • jūsu uzņēmuma logo, adreses un tālruņa numura (ar tiešu saiti uz jūsu interneta vietni) publicēšana;
 • RLDTP partneru atlaižu piedāvājumi (viesnīcas, restorāni, aviobiļetes, ceļojumu paketes);
 • aktīva RLDTP kampaņa produktu/pakalpojumu popularizēšanai gan tās biedru uzņēmumiem un partneriem, gan arī Rumānijas Divpusējo tirdzniecības palātu savienībā;
 • jaunu darījuma partneru atrašana un darījumu slēgšana ar RLDTP starpniecību; par noslēgtiem darījumiem samaksa tiek noteikta, abpusēji vienojoties;
 • tikšanās organizēšana palātas biedriem ar augsta līmeņa Rumānijas un/vai Latvijas varas iestādēm ar mērķi iepazīstināt tās ar svarīgiem uzņēmējdarbības vai investīciju projektiem, kā arī novērst potenciālās problēmas, kas rodas divpusējā uzņēmējdarbības vidē.

Rumānijas-Latvijas Divpusējās tirdzniecības palāta nodrošina:

 • stabilitāti un nepārtrauktību;
 • augstāko kvalitāti saviem projektiem;
 • darbu biedru labā un lojalitāti attiecībā pret tiem.

Mūsu zināšanas aptver visu komerciālo, saimniecisko un juridisko sfēru, tās ir darbības jomas, kurās esam ieguvuši neapstrīdamu reputāciju.

Rumānijas-Latvijas divpusējās tirdzniecības palātas vispārējais mērķis ir kļūt par jūsu interešu partneri un aizstāvi Rumānijas un Latvijas varas iestāžu priekšā, lai jūsu uzņēmējdarbība attīstītos labvēlīgā un izdevīgā saimnieciskajā vidē.