Par mums

en_GBlt_LTro_RO

about_lv
Rumānijas-Latvijas Divpusējās tirdzniecības palāta (RLDTP)

linie2

global_trading

Rumānijas-Latvijas Divpusējās tirdzniecības palāta (RLDTP) ir izveidota 2015. gadā, un tā ir nevalstiska organizācija, kuras galvenais mērķis ir šo abu valstu rūpniecības, tirdzniecības, tūrisma un pakalpojumu veicināšana ne vien to abpusējās sadarbības ietvaros, bet arī to starptautiskās uzņēmējdarbības interesēs, abās valstīs atbalstot komersantus attiecībās ar vietējām varas iestādēm un specializētām ārvalstu organizācijām.

Rumānijas-Latvijas Divpusējās tirdzniecības palāta sadarbojas ar vietējām pašvaldībām un centrālo valdību, kā arī ar valsts un reģionālām abu valstu tirdzniecības palātām un citām iestādēm vai nevalstiskām organizācijām.

Rumānijas-Latvijas Divpusējās tirdzniecības palātas galvenais mērķis ir nodrošināt profesionālu un sociālu vidi šo abu valstu uzņēmējiem, uzsākot un uzturot sadarbību veicinošas attiecības starp Rumāniju un Latviju gan valsts un privātajā sektorā, gan arī ekonomisku, sociālu un izglītojošu pasākumu ietvaros.

linie2

Personāls