Likumdošana

en_GBlt_LTro_RO

legisl_lv

Biržu noteikumi

Pirmās preču biržas Rumānijā tika dibinātas pirms 135 gadiem, pateicoties Tirdzniecības un rūpniecības palātas iniciatīvai. Argumenti par biržas izveides nepieciešamību, lai nostabilizētu maiņas kursu, valūtas un kapitālu, balstoties piedāvājumā un pieprasījumā, tika iekļauti memorandā, kas tika iesniegts Lauksaimniecības, tirdzniecības un sabiedrisko būvdarbu ministrijā, un tajā tika aprakstītas jaunākās sabiedriskā kapitāla tirdzniecības tendences.

Rumānijas Oficiālā vēstneša 1882. gada 12./24. decembra izdevumā tika publicēta šāda informācija: V apgabala Tirdzniecības palātas preču apmaiņas biržas atvēršana 1. decembrī ar tās galveno biroju Bukarestē.

Pēc gandrīz pusotra gadsimta Rumānijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta atkal ir kļuvusi par preču biržas “pārraugu” Rumānijā, un tās pienākumos ietilpst preču apstiprināšana, pārraudzība, kontrole un sankcionēšana saskaņā ar Likuma nr. 357/2005 noteikumiem.

RTRP aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, kas ir paredzēti saimnieciskās tirdzniecības efektivitātes un caurredzamības nodrošināšanai, lai tādējādi radītu uzņēmējdarbības vidi.

linie2

Palātu sistēmu darbību Rumānijā regulē šādi tiesību akti:

Rumānijas Tirdzniecības palātas likums — Likums nr. 335/2007 (pieejams tikai rumāņu valodā)

Likums nr. 39/2011 — grozījumi Rumānijas Tirdzniecības palātu likumā nr. 335/2007 un papildinājumi Likuma nr. 26/1990 51 ^ 1 pants (pieejams tikai rumāņu valodā)

Savukārt šie ir tiesību akti, kas regulē Rumānijas palātu sistēmas organizāciju un darbību:

Valsts palātas statuss (pieejams tikai rumāņu valodā)

Apgabala palātu statuss (pieejams tikai rumāņu valodā)

Pamatnoteikumi par Valsts komiteju organizāciju un darbību Valsts palātā (pieejams tikai rumāņu valodā)

Apmeklējiet iepriekš norādītās saites, lai apskatītu PDF dokumentus, kurus jūs meklējat

linie2

Pētījumi, statistika, analīze

Pētījums par uzņēmējdarbības vides                   Informācija par Rumānijas             Eiropa fiskālās politikas krustcelēs       Eiropas Komisijas ekonomiskās

spēlētāju viedokli par ekonomiku                            ekonomiku 2014 gadā                                                                                     prognozes rudenim

 

* Apmeklējiet iepriekš norādītās saites, lai apskatītu PDF dokumentus, kurus jūs meklējat.