Atbalsts

Atbalsts Latvijas un Rumānijas uzņēmumiem investīciju projektu izstrādē

Stratēģijas

Ilgtspējīgu divpusēju ekonomisko stratēģiju ieviešana

Popularizēšana

Rumānijas uzņēmumu īstenoto projektu popularizēšana Latvijā

Projekti

Divpusējo investīciju projektu izstrāde

Uz mājām

en_GBlt_LTro_RO

Esiet sveicināti Rumānijas-Latvijas Divpusējās tirdzniecības palātas tīmekļa vietnē !

Rumānijas-Latvijas Divpusējās tirdzniecības palāta sniedz atbalstu un palīdzību uzņēmumu kopienām Rumānijā un Latvijā, un tās mērķis ir atvieglot un paātrināt divpusējo tirdzniecību un kapitālieguldījumus šo divu valstu starpā.
Palāta galvenokārt kalpo kā partneris ekonomiskās izaugsmes atvieglošanai, ar uzņēmumu kopienu atbalstu palielinot darba vietu skaitu, kā arī palīdz sasniegt visu uzņēmējdarbības partneru mērķus.

Misija:
Mūsu misija ir veicināt divpusējo tirdzniecību un veicināt kapitālieguldījumus, palīdzot gan uzņēmumiem, gan arī atsevišķām personām iekļūt partnera valsts tirgū.